Astronomy binoculars is a great alternative

Fabrika güçlendirmelerine yönelik genel anlamda karbon fiber tekniğine yer verilmekte. Bütün olarak yapı üzerinden güçlendirmeler yerine hasarlı bölgelere özel uygulamalara da geçilmekte. Örneğin düşük dayanımlı betondan yapılmış olan fabrikaların mutlaka güçlendirme ya da iyileştirmelere yer vermesi gerekmekte. Bu anlamda firmalardan analizlere geçilecektir. Raporlar dahilinde de planlı olacak şekilde güçlendirmeler gerçekleşir. Yine düşük dayanımlı beton sorunlarına yönelik karbon fiber tekniği temel alınır. Arkasından gelenler ise;

 

    Olası inşaat kusurlarından dolayı da fabrika 

güçlendirmeleri yapılmakta.

    Kirişlerin zayıflaması sonucunda da mutlaka 

güçlendirmelere gidilmekte.

    Kolon ile bağlantıların daha güçlü olması için de yine 

karbon fiber kullanılabilir.

 

 

Yapısal tüm eksiklikler temel alınarak uygulamalara geçildiği açıktır. Kimi onarım işlemlerinde fabrikanın kullanım alanlarına zarar gelmez. Yani uygulamalar sırasında da işlem görülebilir. Ancak yapının fazlasıyla dayanıksız olması durumunda boşaltma gerekebilir. 

Fabrika Güçlendirme Nedir?

 

Fabric güçlendirme nedir? Nasıl yapılır? merak edenlere yönelik baştan da belirttiğimiz gibi analizler sunuluyor. Yani fabrikanın yapısı analiz edilerek işlemlere geçilmekte. Özellikle de deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yapılarda daha çok güçlendirmelere geçildiği açıktır. Bunun akabinde yanlış planlamalar ya da inşaat kusurlarından dolayı da güçlendirmelere yer verilmekte. Sonuç olarak fabrikanın ilgili firmalar ile iletişime geçerek ilerlemesi söz konusudur. Bu anlamda firmaların yapı analizlerine göre güçlendirme tekniklerine başvurmaları esas alınmakta. Örnek verecek olursak çoğu fabrika güçlendirmesi için karbon fiber tekniğin göz önünde bulundurulduğu açıktır.

 

Fabrika Güçlendirmesi Neden Yapılır?

 

Güçlendirmelerin yapılma sebepleri birbiri ile benzerlik gösterir. Yani bina ile fabrikalar için benzer nitelikler karşınıza çıkacaktır. Örneğin deprem yönetmeliklerinin bunların başında geldiğini belirtmek gerek. Projesiz olarak tasarlanan yapıların da mutlaka güçlendirme çalışmalarına yer verilmekte. Arkasından gelen diğer sorunlar ise;

 

    Beton dayanıklılığından kaynaklı olarak güçlendirmelere geçilmekte.

    Kolonların da deprem yönetmeliklerine göre güçlendirmeleri yapılmakta.

    Sütun ile kiriş yapılarında da bozukluklar ortadan kaldırılır.

    Kusurlu betoken giderilmesine yönelik de teknik çalışmalara yer verilmekte.

 

Fabrika Güçlendirmesi Ne Kadar Sürer?

 

Fabrika güçlendirme işlemlerinin süresine yönelik net bir bilgi vermek zor. Nitekim fabrikanın hasarlı olan bölgeleri ve büyüklüğü göz önünde bulundurulur. Ancak bu şekilde birkaç aylık güçlendirme çalışmalarının gerçekleşmesi esas alınır. Örneğin geniş binalara yönelik 3-4 ay şeklinde bilgilendirmeler sunuluyor. Yine fabrikaların da analizleri neticesinde hem teknik hem fiyat hem de süre detayları aktarılacaktır. Firmaların uyguladığı teknikler dahi süreyi etkiliyor. Net bir süre almak için firmalar ile görüşmelere geçmeniz gerek. Arkasından da analizlere geçilecek ve rapor halinde yapılması gerekenler ifade edilecektir. Buna bağlı olarak da süreler karşımıza çıkıyor.

 

Fabrika Güçlendirme Teknikleri

 

3 farklı yöntem dahilinde fabrika güçlendirmelerine yer verilmekte. Baştan da belirttiğimiz gibi yapılan analizler neticesinde bu yöntemlerden tercihlere gidilir. Örneğin başta betonarme ile güçlendirme tekniği karşınıza çıkacaktır. Daha çok deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yapılar için kullanımlarına geçilmekte. Bunun dışında riskli yapılar ve projesiz binalar için de göz önünde bulundurulmakta. Arkasından gelen popüler 2 teknik ise;

 

    Karbon elyaf güçlendirmeleri

    Çelik konstrüksiyon güçlendirmeleri

 

Çelikten daha çok karbon elyaflar tercih edilmekte. Nitekim karbon elyaf çelik malzemelere göre daha hafif yapıdadır. Hafif olmasına rağmen çelikten 3 kat daya dayanıklı olduğundan da söz etmek gerek. Tüm bu avantajlarından kaynaklı bu 3 teknik arasında en çok karbon elyaf tercih ediliyor. Fabrika güçlendirme nedir? Nasıl yapılır merak edenlere genel anlamda karbon elyaf tanımlamaları eşlik etmekte. Dayanıklı ve hafif olmasından ziyade düşük maliyetlerinden kaynaklı da göz önünde bulunduruluyor.

 

Fabrika Güçlendirme Maliyeti

 

 

Yine fabrika güçlendirme sürelerinde olduğu gibi maliyet için de net bir bilgi verilmiyor. Nitekim yapının hasarları ve büyüklüğü temel alınarak fiyatların sunulması söz konusudur. Yani sürelerinde olan belirsizlik maliyette de karşınıza çıkacaktır. Tüm bu konularda net bir bilgi almak istiyorsanız firmalarla iletişime geçmeniz önerilir. Aynı zamanda firmaların yapı üzerinden incelemelere geçmesi de önemlidir. Öyle ki uygulanacak yöntem için analizler yapılacaktır. Hem analizlerden hem de yöntemden kaynaklı olarak da maliyetler farklılık gösterir. En doğru bilgilerin ise firmalar tarafından yapılan analizler neticesinde sunulması söz konusudur. Böylece onaylamalara geçerek güçlendirme yöntemlerinden faydalanabilirsiniz.